Mẫn Linh
14℃
Beijing

Tạp chí “Cầu Thị” đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhan đề “Kiên trì, hoàn thiện và phát triển chế độ nhà nước và chế độ pháp lý xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc”

30-11-2019 15:47:44(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tạp chí “Cầu Thị” đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình_fororder_中国1

Theo Tân Hoa xã: Tạp chí “Cầu Thị” số 23 ra ngày 1/12 sẽ đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình nhan đề “Kiên trì, hoàn thiện và phát triển chế độ nhà nước và chế độ pháp lý xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc”.

Bài viết nhấn mạnh, trong 70 năm thành lập nước Trung Hoa mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhân dân không ngừng tìm tòi và thực tiễn, từng bước hình thành chế độ nhà nước và chế độ pháp lý xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, cung cấp sự bảo đảm căn bản cho sự phát triển và tiến bộ của Trung Quốc đương đại, cũng cung cấp kinh nghiệm quan trọng cho thúc đẩy xây dựng chế độ nhà nước và chế độ pháp lý trong thời đại mới. Toàn Đảng cần kiên định tự tin về đường lối, tự tin về lý luận, tự tin về chế độ và tự tin về văn hóa, tiếp tục tiến lên trên con đường đúng đắn do Đảng và nhân dân mở mang.

Biên tập viên:Mẫn Linh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập